Việc thành lập công ty phải trải qua một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính pháp lý khác nhau. Trong đó, chuẩn bị mẫu quyết định thành lập là một bước quan trọng trong quá trình này. Thông qua mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp sẽ thể hiện được ý chí và tiềm năng hoạt động của mình trong lĩnh vực đã được đăng ký kinh doanh và những hoạt động kinh doanh phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước và pháp luật.

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần

Như thế nào là quyết định thành lập công ty?

Quyết định thành lập công ty là văn bản được các nhà sáng lập doanh nghiệp, các thành viên công ty bàn bạc, trao đổi một cách kỹ lưỡng để đi đến quyết định một kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương hướng quản trị doanh nghiệp trong tương lai tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Quyết định thành lập công ty là một tài liệu có giá trị pháp lý quan trọng. Do đó, Theo quy định tại Điều 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP, nó là một trong những giấy tờ quan trọng của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi chủ sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư.

Quyết định thành lập công ty của công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông ban hành.

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào?

Công ty cổ phần là một trong sáu loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam. Theo Điều 110 Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 công ty cổ phần được định nghĩa:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần được huy động bằng cách chia thành nhiều cổ phần bằng rồi đem bán cho nhà đầu tư.
 • Số lượng cổ đông: tối thiểu là 03, tối đa không giới hạn số lượng và cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Cổ đông công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn theo số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông công ty cổ phần dễ dàng chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp Việt Nam 2014.
 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký và được cấp Giấy phép Đăng ký kinh doanh.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn đầu tư.

Nội dung mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2023

Nội dung của mẫu quyết định thành lập công ty bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng cổ đông.
 • Ngành nghề kinh doanh có kèm mã số.
 • Điều lệ công ty.
 • Thời gian có hiệu lực.
 • Chữ ký của người đại diện và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn viết mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2023

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần
Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần được viết với đầy đủ các nội dung như sau:

 1. Góc trên bên trái: Tên công ty đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 2. Góc trên bên phải: Quốc hiệu tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

 1. Số quyết định của Hội đồng quản trị.
 2. Địa điểm, thời gian lập bản quyết định thành lập công ty.
 3. Tên quyết định thành lập công ty phải được viết rõ ràng không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc viết tắt.
 4. Tên chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.
 5. Căn cứ pháp lý ban hành mẫu quyết định thành lập công ty:
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 ngày 68/2014/QH13;
 • Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh
 • Căn cứ vào Điều lệ của công ty lập mẫu quyết định.
 • Căn cứ vào số thứ tự biên bản họp, thời gian lập biên bản họp.
 1. Tình hình hiện kinh doanh tại của doanh nghiệp (doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn, nhân lực,…).
 2. Tuân thủ các điều khoản theo quy định của pháp luật:
 • Điều 1: Tên công ty thành lập, địa chỉ thành lập, kinh doanh ngành nghề nào, mã số kinh doanh.
 • Điều 2: Tên của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch – Đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Điều 3: Điều lệ Công ty được áp dụng phù hợp với tiêu chí của Quyết định và phù hợp với luật định.
 • Điều 4: Thời gian có hiệu lực của quyết định kể từ ngày ký bản quyết định.
 • Điều 5: Quy định về các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định
 1. Nơi nhận mẫu quyết định.
 2. Chữ ký của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đăng ký công ty.

Căn cứ pháp lý lập quyết định thành lập công ty

Tạm kết

Hi vọng qua những thông tin chúng tôi đã cung cấp ở trên, quý khách hàng sẽ có được đầy đủ tất tần tật những thông tin mới nhất về mẫu quyết định thành lập công ty. Từ những thông tin hữu ích sẽ giúp cho quý khách hàng thuận lợi cũng như dễ dàng và nhanh chóng hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc gì cần giải đáp xin liên hệ với chúng tôi qua web site vcef.edu.vn và hi vọng sẽ đem đến cho khách hàng một dịch vụ tư vấn tốt nhất.

[contact-form-7 404 "Not Found"]