[Đăng ngày: 12/03/2019]
Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp (Khai giảng ngày 15/6/2019)  Download mẫu đơn tại đây
[Đăng ngày: 11/03/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp kê khai và quyết toán thuế (Khai giảng ngày 18/5/2019)
[Đăng ngày: 14/12/2017]
Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn bồi dưỡng tại Trường
1
Số người truy cập: 2500525
Đang online: 2355