[Đăng ngày: 24/10/2019]
Thông báo chiêu sinh "Khóa đào tạo về đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa - thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa tại đơn vị hành chính sự nghiệp" (Khai giảng 09/11/2019)
[Đăng ngày: 16/10/2019]
Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp (khai giảng 26/10/2019)
- Mẫu đơn đăng ký:   TẠI ĐÂY
[Đăng ngày: 15/10/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp "Đọc và phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp" (Học thứ bảy và sáng chủ nhật, từ 30/11 - 15/12)

[Đăng ngày: 11/10/2019]

Thông báo phối hợp Mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, THCS, THPT  hạng II, III (Học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long)

12

Số người truy cập: 81337
Đang online: 896