[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Ngân hàng và Kế toán (hướng ứng dụng))
Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 4)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTTC/Vĩnh Long 4)( Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH Khóa K2018 Vĩnh Long 4 Đại học Kinh tế Tp.HCM, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2018 VB2/ Vĩnh Long 4  Đại học VLVH - Năm 2018 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện)
1
Số người truy cập: 2391575
Đang online: 135