[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 4)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 26/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTTC/Vĩnh Long 4)( Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 26/03/2018]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2018 VB2/ Vĩnh Long 4  Đại học VLVH - Năm 2018 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện)
1

Số người truy cập: 23664
Đang online: 631