[Đăng ngày: 09/07/2019]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2020 LTTC/Vĩnh Long 1)( Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 09/07/2019]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2020 VB2/ Vĩnh Long 1 Đại học VLVH - Năm 2019 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 09/07/2019]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2020 LTCĐ/Vĩnh Long 1)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
1

Số người truy cập: 95136
Đang online: 741