[Đăng ngày: 23/02/2012]

  

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN:

 CN. Trần Văn Viễn – Trưởng Bộ môn - Email: tvvien@vcef.edu.vn

NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN:

1. Khoa giảng dạy các học phần lý luận, chính trị cho các lớp hệ chính quy và VLVH.

2. Đào tạo chuyên đề … theo yêu cầu người học (dịch vụ).

3. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường phổ biến chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

4. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.

1
Số người truy cập: 18910
Đang online: 6000