[Đăng ngày: 28/01/2018]
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ 

EMAIL KHOA TÀI CHÍNH:  khoataichinhvcef@gmail.com

STT

GIẢNG VIÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Phạm Ngọc Phong

Trưởng Khoa

phong_ch2005@yahoo.com.vn

2

Lê Tuấn Mãnh

Trưởng BM TCNN

tuanmanhktc@gmail.com

3

Đoàn Thị Thanh Hòa

Trưởng BN NH

thanhhoavcef@gmail.com

4

Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên

nqbinhvcef@yahoo.com.vn

5

Lê Hương Bình

Giảng viên

bilybinh2610@gmail.com

6

Trần Thị Hồng Cúc

Giảng viên

hongcuc_vl40@yahoo.com

7

Đặng Thùy Linh

Giảng viên

 tangxilin85@gmail.com

8

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Giảng viên

thanhngoc307@gmail.com

Bùi Thành Quí

Giảng viên

buithanhqui@yahoo.com.vn

10

Trần Thị Ánh Hồng

Giảng viên

 ttahong770@gmail.com

1
Số người truy cập: 18919
Đang online: 6009