[Đăng ngày: 06/05/2019]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ (hướng ứng dụng) theo yêu cầu Năm 2019 (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công; Ngân hàng); Quản trị kinh doanh)

Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 07/05/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ (hướng ứng dụng) theo yêu cầu Năm 2019 (Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công; Ngân hàng); Quản trị kinh doanh)


1

Số người truy cập: 49545
Đang online: 8699