[Đăng ngày: 22/08/2012]

 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Lê Thành Trung

Q.Trưởng khoa

lltrung@teacher.vcef.edu.vn


CỐ VẤN KHOA HỌC

STT

Họ và tên

Email

1

PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

vtnguyen@teacher.vcef.edu.vn


TỔ BỘ MÔN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đào

Trưởng Bộ môn

xuandaoch@gmail.com

2

ThS. Lê Duy Đồng

Giảng viên

donglee0804@gmail.com

3

KS. Phan Thị Thúy Kiều

Giảng viên

pttkieu@yahoo.com.vnTỔ BỘ MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Lê Thành Trung

Trưởng Khoa

lltrung@teacher.vcef.edu.vn

2

ThS. Lê Hoàng Son

Trưởng bộ môn

lhson87@teacher.vcef.edu.vn

3

KS. Lê Thị Hồng Gấm

Giảng viên

lthgam@teacher.vcef.edu.vnĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Nhựt Thọ

Chuyên viên

nntho@teacher.vcef.edu.vn

2

Nguyễn Văn Luông

Chuyên viên

nvluong@teacher.vcef.edu.vn

3

Huỳnh Duy Thanh

Chuyên viên

hdthanh@teacher.vcef.edu.vn
GIÁO VỤ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Diễm Trang

Giáo vụ

ntd.trang@teacher.vcef.edu.vn


GIÁO VỤ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Diễm Trang

Giáo vụ

ntd.trang@teacher.vcef.edu.vn


1
Số người truy cập: 141242
Đang online: 4534