[Đăng ngày: 07/01/2019]
Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kế toán hành chính sự nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Kế toán tài chính doanh nghiệp 3-K12 CĐCQ
[Đăng ngày: 05/01/2019]
Học phần: Khởi sự doanh nghiệp, Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, Hành vi người tiêu dùng, Kế toán tài chính doanh nghiệp 3, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị thương hiệu-K12 CĐCQ
[Đăng ngày: 20/12/2018]
Học phần: 2. Quan tri ngan hang thuong mai L1-K12 NH-7g30 24.12.2018-D1.4
[Đăng ngày: 19/12/2018]
Học phần: 15. Quan tri doanh nghiep L1-K12 Mar-7g30 27.12.2018-D1.4
[Đăng ngày: 18/12/2018]
Học phần: 18. Quan tri thuong hieu L1-K12 Mar-7g30 28.12.2018-D1.4
Số người truy cập: 2483278
Đang online: 200