[Đăng ngày: 26/05/2014]

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

-         Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-         Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

-         Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Mã số: 51480201

              -         Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

              -         Thời gian đào tạo: 3 năm

[Đăng ngày: 16/11/2013]
                      CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

-         Tên chương trình: TIN HỌC KINH TẾ

-         Trình độ đào tạo:   CAO ĐẲNG

-         Ngành đào tạo: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – Mã số: 51340405

              -         Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

              -         Thời gian đào tạo: 3 năm
[Đăng ngày: 11/11/2013]


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

-         Tên chương trình: TIN HỌC QUẢN LÝ

-         Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

-         Ngành đào tạo: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – Mã số: 51340405

              -         Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

              -         Thời gian đào tạo: 3 năm
1
Số người truy cập: 141214
Đang online: 4506