[Đăng ngày: 05/02/2012]LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

CN. Trần Kim Thoa
– Trưởng Bộ môn - Email: tkthoa@vcef.edu.vn
 

NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

1. Giảng dạy các học phần Luật cho các lớp hệ chính quy và vừa làm vừa học. 

2. Đào tạo chuyên đề … theo yêu cầu người học (dịch vụ).

3. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường phổ biến chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. 

4. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. 

 
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 1983556
Đang online: 513