[Đăng ngày: 03/04/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính (Khai giảng ngày 13/5/2019)
Học (8 tuần) vào lúc 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
[Đăng ngày: 10/03/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp kê khai và quyết toán thuế (Khai giảng ngày 18/5/2019)
Học vào thứ bảy và chủ nhật
[Đăng ngày: 13/10/2014]
 
Vòng Sơ khảo - Cuộc thi " Thử tài Kế toán" lần 1, năm 2014 
Lúc 7g30, ngày 18/10/2014, tại Giảng đường F
 
[Đăng ngày: 04/09/2014]
Thể lệ cuộc thi Thử tài kế toán
 Sinh viên tải tại đây
[Đăng ngày: 25/08/2014]
Thể lệ cuộc thi "Thử Tài Kế Toán" lần thứ I - năm 2014......
1
Số người truy cập: 18925
Đang online: 6015