[Đăng ngày: 13/10/2014]
 
Vòng Sơ khảo - Cuộc thi " Thử tài Kế toán" lần 1, năm 2014 
Lúc 7g30, ngày 18/10/2014, tại Giảng đường F
 
[Đăng ngày: 04/09/2014]
Thể lệ cuộc thi Thử tài kế toán
 Sinh viên tải tại đây
[Đăng ngày: 25/08/2014]
Thể lệ cuộc thi "Thử Tài Kế Toán" lần thứ I - năm 2014......
1
Số người truy cập: 2466047
Đang online: 1209