[Đăng ngày: 04/04/2017]
Thông báo chiêu sinh lớp Kê khai và Quyết toán thuế (Khai giảng 22/4/2017)
[Đăng ngày: 30/03/2017]
Thông báo tuyển sinh trung cấp (ngành: Hệ thống thông tin văn phòng chuyên ngành: Công nghệ thông tin)
[Đăng ngày: 29/03/2017]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2017  Vĩnh Long 2  Đại học VLVH - Năm 2017 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Thuế)
[Đăng ngày: 28/03/2017]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2017 VB2/ Vĩnh Long 2  Đại học VLVH - Năm 2017 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Ngành: Quản trị bệnh viện, Thống kê)
123
Số người truy cập: 1982670
Đang online: 1352