[Đăng ngày: 28/05/2018]
Thông báo tuyển sinh lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Khai giảng ngày 20/6/2018)
Download mẫu đăng ký tại đây
[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Ngân hàng và Kế toán (hướng ứng dụng))
Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 11/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng Tài chính công (hướng ứng dụng))
Số người truy cập: 2339333
Đang online: 167