[Đăng ngày: 14/12/2017]
Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn bồi dưỡng tại Trường
[Đăng ngày: 01/11/2017]
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học  
[Đăng ngày: 26/10/2017]
Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học - Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ đại học, ký hiệu; K2017 LTCĐ/Vĩnh Long 4, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 26/10/2017]
Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học - Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học, Ký hiệu: K2017 LTTC/Vĩnh Long 4, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
123
Số người truy cập: 2208759
Đang online: 485