[Đăng ngày: 24/10/2019]
Thông báo chiêu sinh "Khóa đào tạo về đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa - thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa tại đơn vị hành chính sự nghiệp" (Khai giảng 09/11/2019)
[Đăng ngày: 17/10/2019]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ (hướng ứng dụng) theo yêu cầu Năm 2020 (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng); Quản trị kinh doanh)

Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 11/10/2019]

Thông báo phối hợp Mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, THCS, THPT  hạng II, III (Học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long)

[Đăng ngày: 08/08/2019]

Tra cứu kết quả tuyến sinh tại đây

123

Số người truy cập: 95112
Đang online: 717