[Đăng ngày: 25/09/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2019 (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng Tài chính công (hướng ứng dụng))
[Đăng ngày: 15/07/2018]
Thông báo xét tuyển Cao đẳng , Trung cấp - Hệ chính quy - Năm 2018


[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 4)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
123

Số người truy cập: 2445187
Đang online: 1670