[Đăng ngày: 10/09/2017]
Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp - Hệ chính quy - năm 2017
[Đăng ngày: 31/08/2017]
Thông báo xét tuyển Khóa 40 - TC - Hệ vừa làm vừa học năm 2017 (Đợt 2)
[Đăng ngày: 28/05/2017]
Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học - Đợt 2 năm 2017 Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học, Ký hiệu: K2017 LTTC/Vĩnh Long 4, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
12
Số người truy cập: 2115917
Đang online: 318