[Đăng ngày: 13/06/2017]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ Tài chính - ngân hàng (tài chính công) hướng ứng dụng 
[Đăng ngày: 28/05/2017]
Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học - Đợt 2 năm 2017 Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học, Ký hiệu: K2017 LTTC/Vĩnh Long 4, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 27/05/2017]
Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học - Đợt 2 năm 2017 Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ đại học, ký hiệu; K2017 LTCĐ/Vĩnh Long 4, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 17/05/2017]
Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp - Hệ chính quy - năm 2017
[Đăng ngày: 15/05/2017]
Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn bồi dưỡng tại Trường
123
Số người truy cập: 2045060
Đang online: 12126