[Đăng ngày: 15/07/2018]
Thông báo xét tuyển Cao đẳng , Trung cấp - Hệ chính quy - Năm 2018


[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Ngân hàng và Kế toán (hướng ứng dụng))
Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 11/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng Tài chính công (hướng ứng dụng))
123
Số người truy cập: 2370696
Đang online: 140