[Đăng ngày: 04/09/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp "Đọc và phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp" (Học thứ bảy và sáng chủ nhật, từ 14/9 - 29/9)

[Đăng ngày: 30/08/2019]
Thông báo chiêu sinh "Khóa đào tạo về đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa - thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa tại đơn vị hành chính sự nghiệp" (Khai giảng 02/10/2019)
[Đăng ngày: 05/08/2019]
Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp (khai giảng 8/6/2019)
- Mẫu đơn đăng ký:   TẠI ĐÂY
[Đăng ngày: 04/08/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính (Khai giảng ngày 13/5/2019)
Học (8 tuần) vào lúc 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
[Đăng ngày: 01/08/2019]
Thông báo chiêu sinh lớp phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học tại Vĩnh Long (Dành cho học viên cao học ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng chuẩn bị thực hiện luận văn)
12

Số người truy cập: 49696
Đang online: 8850