[Đăng ngày: 19/11/2019]
Thông báo Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020
[Đăng ngày: 24/10/2019]
Thông báo chiêu sinh "Khóa đào tạo về đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa - thanh quyết toán hồ sơ mua sắm, sửa chữa tại đơn vị hành chính sự nghiệp" (Khai giảng 09/11/2019)
[Đăng ngày: 17/10/2019]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ (hướng ứng dụng) theo yêu cầu Năm 2020 (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng); Quản trị kinh doanh)

Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 16/10/2019]
Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp (khai giảng 26/10/2019)
- Mẫu đơn đăng ký:   TẠI ĐÂY

Số người truy cập: 95111
Đang online: 716