[Đăng ngày: 20/03/2018]
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính  tại tỉnh Vĩnh Long năm 2018 (Khai giảng ngày 14/4/2018)
[Đăng ngày: 15/03/2018]
Thông tin xét tuyển năm 2018
[Đăng ngày: 15/03/2018]
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng - Chính quy Tải về
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp -  Chính quy Tải về
[Đăng ngày: 14/03/2018]
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng - Chính quy Tải về
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp -  Chính quy Tải về


[Đăng ngày: 08/03/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng Tài chính công (hướng ứng dụng))
Số người truy cập: 2245181
Đang online: 162