[Đăng ngày: 10/05/2018]
Thông báo thời gian nghỉ hè của HSSV năm 2018
[Đăng ngày: 26/04/2018]
Thông báo tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong HSSV"
[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Ngân hàng và Kế toán (hướng ứng dụng))
[Đăng ngày: 12/04/2018]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ theo yêu cầu Năm 2018 (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng Tài chính công (hướng ứng dụng))
Số người truy cập: 2322070
Đang online: 43