[Đăng ngày: 06/05/2019]
Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo chiêu sinh lớp thạc sỹ (hướng ứng dụng) theo yêu cầu Năm 2019 (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công; Ngân hàng); Quản trị kinh doanh)

Hồ sơ đăng ký download tại đây
[Đăng ngày: 27/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 4)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 26/03/2018]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2018 LTTC/Vĩnh Long 4)( Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 26/03/2018]
Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH Khóa K2018 Vĩnh Long 4 Đại học Kinh tế Tp.HCM, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 26/03/2018]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2018 VB2/ Vĩnh Long 4  Đại học VLVH - Năm 2018 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện)
1

Số người truy cập: 23582
Đang online: 549