[Đăng ngày: 11/10/2019]

Thông báo phối hợp Mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, THCS, THPT  hạng II, III (Học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long)

[Đăng ngày: 08/08/2019]

Tra cứu kết quả tuyến sinh tại đây

[Đăng ngày: 09/07/2019]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2020 LTTC/Vĩnh Long 1)( Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 09/07/2019]
Thông báo tuyển sinh Khóa 2020 VB2/ Vĩnh Long 1 Đại học VLVH - Năm 2019 Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM mở tại trường CĐ KT - TC Vĩnh Long (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
[Đăng ngày: 09/07/2019]
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH Đại học Kinh tế Tp.HCM mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (Ký hiệu khóa: K2020 LTCĐ/Vĩnh Long 1)(Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
12

Số người truy cập: 55707
Đang online: 2196