[Đăng ngày: 09/04/2019]
Quyết định về việc công bố điều chỉnh công khai dự toán ngân sách năm 2019
[Đăng ngày: 25/12/2018]
Quy định mức giá cho thuê tài sản công năm 2018 tại Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 25/12/2018]
Quy định về mức thu dịch vụ năm học 2018 - 2019 của Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 24/12/2018]
Quy định về mức thu học phí năm học 2018 - 2019
[Đăng ngày: 24/12/2018]
Quy định mức thu học phí đào tạo theo tín chỉ của bậc trung cấp nghề (Hệ THCS) năm học 2018 - 2019
1

Số người truy cập: 49635
Đang online: 8789