[Đăng ngày: 13/04/2017]
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

1. Cụm Đồng bằng Sông Hậu (01 trận)
- Thời gian: 09h30 ngày 15/4/2017
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long
- 02 đội tuyển: Cần Thơ, Kiên Giang
(Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào 16h00 ngày 14/4/2017 sinh hoạt thể lệ và tập huấn kỹ thuật trước giờ thi chính thức).
2. Cụm Đồng bằng Sông Tiền (01 trận)
- Thời gian: 07h30 ngày 15/4/2017
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long
- 03 đội tuyển: Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
(Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào 16h00 ngày 14/4/2017 sinh hoạt thể lệ và tập huấn kỹ thuật trước giờ thi chính thức).
Nguồn anhsangsoiduong.vn

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 91821
Đang online: 108