[Đăng ngày: 06/07/2014]
Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển, phiếu báo điểm và kế hoạch làm thủ tục nhập học Khóa Đại học Kinh tế - Vừa làm vừa học K2014 LTCĐ/Vĩnh Long 1 và K2014 LTTC/Vĩnh Long 1 mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long

Khoá Liên thông Cao đẳng K2014 LTCD/Vinh Long 1 
 

Khoá Liên thông Trung cấp K2014 LTTC/Vinh Long 1  
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 1955269
Đang online: 7550