[Đăng ngày: 13/05/2015]
Danh sách Sinh viên 5 tốt năm học 2014-2015 (đợt 1): xem chi tiết

Hội viên đạt danh hiệu liên hệ Giáo viên phụ trách theo khoa để nhận Giấy chứng nhận từ ngày 26-29/5/2015:
- Khoa Kế toán: Thầy Mãi Anh
- Khoa Tài chính: Thầy Thành Quí
- Khoa Quản trị: Cô Thoại An
- Khoa CNTT: Thầy Hồ Đạt
CÁC TIN KHÁC