[Đăng ngày: 20/05/2017]

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG

NHIỆM KỲ 2017 – 2019


 BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG:
HUỲNH QUANG DUY


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC- CN ỦY BAN KIỂM TRA:
NGUYỄN TRUNG TIẾN

PHÓ BÍ THƯ - CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN:
LÊ HƯƠNG BÌNH

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ:
NGUYỄN THANH TÚ


ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ:
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNHỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
TRẦN HỒ ĐẠT


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
TRẦN HẢI LONG


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH: 
ĐẶNG THỊ THÚY AN


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
LÊ ĐĂNG KHOAỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
HUỲNH KIM THIỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
NGUYỄN KIỀU THẢO NGUYÊN
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
NGUYỄN NGỌC SANGỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
LÊ THANH TÂM


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
DƯƠNG THÁI HÒA


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
 TRẦN THU MỸ LINH

   

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 91769
Đang online: 56