[Đăng ngày: 13/11/2011]
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp: Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; Yêu nghề, trung thực, có tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; Có lối sống lành mạnh, có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

 • Tri thức chuyên môn, nghiệp vụ: Đào tạo nhân viên có kiến thức chuyên môn về quản lý, tài chính, kế toán, hệ thống thông tin, trình độ cao đẳng, trung cấp. Sinh viên - học sinh tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng thực hành nghiệp vụ tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý hệ thống thông tin; có năng lực tự nghiên cứu học tập để thích ứng công việc được giao và tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn.
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
 • Coi trọng chữ tín, chú trọng phương pháp.
 • Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá đúng thực chất và đáp ứng nhu cầu xã hội
CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT
 • Trường ĐH Tài chính Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
 • Trường CĐ Kinh tế Tài chính Nam Lào.
 • Trường Đại học Ngân hàng TP HCM.
 • Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính).
 • Trường Đại học Bình Dương.
 • Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
 • Trường Nghiệp vụ Thuế (Tổng cục Thuế).•Các trường Kinh tế - Kỹ thuật nghiệp vụ khu vực ĐBSCL,...
Ngoài ra, trường còn mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị, tin học theo nhu cầu người học. Tư vấn tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp.
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 17852
Đang online: 4942