[Đăng ngày: 30/09/2013]
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các anh/chị sinh viên ở xa đăng ký các học phần - Hệ đào tạo từ xa ( Trường ĐH Bình Dương), P.QLĐT cung cấp các thông tin chuyển khoản:

- Tên:         Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
- Số TK:     102010000486170
- Địa chỉ:    Ngân hàng Công thương, Phòng giao dịch Phước Thọ - Chi nhánh Vĩnh Long
- Khi chuyển khoản (cần ghi rõ và chính xác):         Họ và tên - Mã số sinh viên - Tên học phần

Xin thông báo đến các anh/chị được rõ.
Trân trọng.
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 95150
Đang online: 755