[Đăng ngày: 26/01/2018]
Danh sách trúng tuyển các Khóa Đại Học Kinh tế Tp.HCM   khai giảng ngày 03/02/2018

+ Danh sách trúng tuyển LTCĐ Ngành Kế toán: 
http://taichuc.ueh.edu.vn/…/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-… 
+ Danh sách trúng tuyển LTTC ngành kế toán: http://taichuc.ueh.edu.vn/…/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-…
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2228010
Đang online: 25