[Đăng ngày: 13/05/2015]

Quyết định công nhận Sinh viên 5 tốt năm học 2014-2015 - đợt 1: tại đây

Danh hiệu cấp trường

   Hội viên thuộc khoa Kế toán: chi tiết
   Hội viên thuộc khoa Tài chính: chi tiết
   Hội viên thuộc khoa Quản trị: chi tiết
   Hội viên thuộc khoa CNTT: chi tiết

Danh hiệu cấp khoa:
chi tiết
CÁC TIN KHÁC