[Đăng ngày: 09/09/2012]

Qui chế đào tạo Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ:                 TẠI ĐÂY

Qui chế đào tạo Cao đẳng - Hệ Vừa làm vừa học:
               TẠI ĐÂY
(Kèm theo QĐ số 56/QĐ-CĐKTTC, ngày 25/02/2016)

Quy chế đào tạo Trung cấpCN - Hệ Chính quy và VLVH:  TẠI ĐÂY
(Kèm theo QĐ số 57/QĐ-CĐKTTC, ngày 25/02/2016)

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 141238
Đang online: 4530