[Đăng ngày: 02/10/2014]
Buổi
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
Tuần 2
04/10
05/10
Sáng
Toán
(9h30->11h)
Vật Lý
(7h30->11h)
Chiều

Toán
(13h->15h30)
Tối
Hóa
(18h->21h)

Tuần 3
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
Sáng
Vật Lý
(7h30->9h30)

Toán
(9h30->11h)
Vật Lý
(7h30->11h)
Chiều

Toán
(13h->15h30)
Tối
Vật Lý
(18h30->20h30)
Toán
(18h->21h)
Hóa
(18h->21h)
Toán
(17h->18h30)
Hóa
(18h->21h)

Tuần 4
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
Sáng
GV ĐH Kinh tế TpHCM giảng (10 tiết)
GV ĐH Kinh tế TpHCM giảng (10 tiết)
Chiều
Tối

Toán
(18h->21h)
Hóa
(18h->21h)
Toán
(17h->18h30)
Hóa
(18h->21h)

Tuần 5
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
Sáng
GV ĐH Kinh tế TpHCM giảng (10 tiết)
Vật Lý
(7h30->11h)
Chiều
Toán
(13h->15h30)
Tối

Toán
(18h->21h)
Hóa
(18h->19h30)
Toán
(17h->18h30)
Hóa
(18h->21h)

Tuần 6
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
Sáng

Vật Lý
(7h30->9h30)

Toán
(9h30->11h)
Vật Lý
(7h30->11h)
Chiều

Toán
(13h->15h30)
Tối

Toán
(18h->21h)


Hóa
(18h->21h)Toán : 40 tiết (Thầy Phạm Văn Tuân)
Vật Lý : 30 tiết (Cô Nguyễn Khánh Phúc)
Hóa học: 30 tiết (Thầy Phạm Văn Quân)
                                                                                    BAN TỔ CHỨC
CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 2011670
Đang online: 928